Uddannelse

Uddannelse

Uddannelsessnobberiet skal stoppe, så der igen kan komme en ligelig fordeling af landets unge på uddannelserne. Uddannelserne skal bredes ud i hele landet, så unge uden for landets største byer har mulighed for at blive der, og så skal der gøres op med SU-loftet, så studerende med studiejob ikke begrænses fra erhvervserfaring.