Mærkesager

Turisme

Danmark er noget helt særligt. Når folk spørger dig hvad du lavede i ferien skal du ikke bare sige: Jeg var bare herhjemme

Turismen er et vigtigt erhverv for hele Danmarks vækst. Hver gang en turist besøger en dansk attraktion, lejer sig ind på hotel, sommerhus eller campingplads, sejler ud til vores små øer eller går på café, skaber det omsætning og arbejdspladser rundt om i hele landet. Det er derfor vigtigt, at der kommer langt mere fokus på dette erhverv, da der her er tale om arbejdspladser, som man ikke kan flytte ud af landet. Derfor skal der ses på nogle områder der vil øge konkurrenceevnen hos de danske aktører, så vi kan være med på kvalitet og pris i forhold til vores nabolande. Heriblandt skal der ses på en normalisering af elafgiften for vores forlystelsesparker, der i dag er holdt ude af den såkaldte virksomhedsafgift.

EU

Danmark skal forblive en suveræn stat, og skal aldrig blive en del af en fælles europæisk politisk union. Ingen love må nogensinde sættes højere end Danmarks Riges Grundlov. EU skal udelukkende være et samarbejde på tværs af grænserne om handelspolitik, miljøpolitik og et teknisk samarbejde.

Dyrevelfærd

I et ansvarligt samfund som det danske er det forkasteligt, når vores dyr ikke behandles ordentligt. Dyr bør behandles med respekt og værdighed og dyremishandling skal tages alvorligt. Vi skal have langt højere straffe for det, ligesom der skal reageres langt hurtigere ved mistanke herom.

Retspolitik

Personfarlig kriminalitet skal straffes langt hårdere end det bliver i dag. Ofrene for kriminaliteten skal sættes i centrum, hurtigt have den nødvendige hjælp og ikke have mulighed for kort tid efter at møde sin gerningsmand på gaden. Vi skal have indført et DNA- og fingeraftryksregister, for at lette politiets arbejde og øge muligheden for opklaring af forbrydelser.

“Overvågningssamfund” er et negativt ladet ord, men hvorfor egentlig det? Medmindre du ikke har rent mel i posen, vil du så ikke føle dig tryg med øget overvågning? Brug vores ressourcer klogere. Målret politiets indsats der hvor det gælder!

Vi skal behandle dyrene med respekt!

Dyrevelfærd

I et ansvarligt samfund som det danske er det forkasteligt, når vores dyr ikke behandles ordentligt. Dyr bør behandles med respekt og værdighed og dyremishandling skal tages alvorligt. Vi skal have langt højere straffe for det, ligesom der skal reageres langt hurtigere ved mistanke herom.