Danmark skal forblive en suveræn stat, og skal aldrig blive en del af en fælles europæisk politisk union. Ingen love må nogensinde sættes højere end Danmarks Riges Grundlov. EU skal udelukkende være et samarbejde på tværs af grænserne om handelspolitik, miljøpolitik og et teknisk samarbejde.